Previous
Next

Thư Viện Thiện Tri Thức

PHÁP NÚI

PHÁP NÚI Dudjom Rinpoche Dịch và bình luận bởi Keith Dowman Mountain Dharma – Dudjom Rinpoche Keith Dowman dịch – 2017 Ban dịch thuật Thiện

Xem chi tiết »

TẤM GƯƠNG

TẤM GƯƠNG Lời khuyên về sự Hiện Diện của tánh Giác NAMKHAI NORBU THIỆN TRI THỨC The Mirror – Advice on Presence of Awareness -1996

Xem chi tiết »

NGAY TẠI ĐÂY

NGAY TẠI ĐÂY Một Bản Văn Kho Tàng Đại Toàn Thiện Của NUDEN DORJE có tiêu đề TẤM GƯƠNG CỦA NGHĨA HIỂN NHIÊN với bình

Xem chi tiết »