Previous
Next

Mục Hỏi Đáp

Làm rối cả lên

Sự thật vốn có. Nhưng kinh sách luận bài giảng…quá nhiều. Theo anh có làm rối mù che mắt hành giả trên đường tìm đạo

Xem chi tiết »

Kiến tánh

Kiến tánh là gì? Có thể diển tả trạng thái kiến tánh có thật, qua kinh nghiệm tu tập ? Đây là thân của tôi.

Xem chi tiết »

Vì sao khi nói, giảng chuyện Đạo, chuyện kiến tánh, chuyện sanh tử, luân hồi…thì người ta hay viện dẩn lời của bậc đạo sư này bậc đạo sư nọ…mà không nói ngay đến sự thật từ chỗ cá nhân mình chứng ngộ? Có phải con đường này không có người đến nơi? Cảm ơn thientrithuc

Vì sao khi nói, giảng chuyện Đạo, chuyện kiến tánh, chuyện sanh tử, luân hồi…thì người ta hay viện dẩn lời của bậc đạo sư

Xem chi tiết »